พระพุธชินราช​ ด้านหลังภปร.

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

พระพุธชินราช​-ด้านหลังภปร.

พระพุทธชินราช ภปร มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง เนื้อผง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ หลังฝัง ภปร ทองคำ พระพุทธชินราช หลัง ภปร ทองคำ โครงการ ” เพราะแผ่นดินนี้ คือแผ่นดินเกิด” โดยมูลนิธิ วชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระพุธชินราช​ ด้านหลังภปร.

พระพุธชินราช​ ด้านหลังภปร.

เนื่องในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีอายุครบ 7 รอบในปี 2548 ทั้งนี้ ได้มีการจัดสร้าง รูปหล่อลอยองค์ และเหรียญพระพุทธชินราช (จำลอง) ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” บนฐานผ้าทิพย์ ด้านหลังเหรียญ และ พระผงองค์พระพุทธชินราช (จำลอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ ตลอดจน เพื่อใช้พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ แพทยสภาสมาคม แห่งประเทศไทยฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ได้รับ พระราชทานผงจิตรลดา ให้เป็นส่วนผสม ในการสร้าง พระพุทธชินราช รุ่นนี้ด้วย ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ได้นำชิ้นส่วน ของ พระชุดเบญจภาคี มาบดเป็นผงผสม ในองค์ทุกพิมพ์ ที่จัดสร้าง ขึ้นด้วย คือ พระสมเด็จ วัดระฆัง ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชาแห่งพระเครื่อง” พระนางพญา จ.พิษณุโลก พระกำแพงซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร พระรอด กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน และพระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี จึงนับได้ว่าการจัดสร้างพระพุทธชินราช (จำลอง) รุ่นนี้ มีความสุดยอด ในด้านผงพุทธคุณและผงมวลสารต่างๆ อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมี มวลสาร ส่วนพระองค์ อันเนื่อง มาจาก การประกอบพิธี อาทิ ดอกไม้แห้ง จากพวงมาลัย ที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และได้ทรง แขวนไว้ที่องค์พระแก้วมรกตตลอดเวลา จนกว่าจะ มีการเปลี่ยน เครื่องทรงใหม่ ดอกไม้แห้งที่ทรงคล้องพระมหาเศวตฉัตร และด้ามพระขรรค์ชัยศรี ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

ตลอดจนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเมินค่ามิได้ คือ เส้นพระพระเจ้า(เส้นผม) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมอยู่ด้วย