พระวิมลธรรมภาณ (วิเวียร ฐิตปุญฺโญ)

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

   ประวัติพระวิมลธรรมภาณ (หลวงปู่วิเวียร ฐิตปุญญเถร บุญมาก) วัดดวงแข กทม พระวิมลธรรมภาณ (หลวงปู่วิเวียร ฐิตปุญญเถร บุญมาก) กรุงเทพมหานคร หลวงปู่วิเวียร เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2464 บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 9 กรกฎาคม 2482 อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ พ.ศ. 2484 เป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมถะและวิปัสสนาอย่างมาก ท่านเป็นพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานต่อผู้ใคร่ศึกษา อาจารย์ของท่านประกอบด้วย

     พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน (ลูกศิษย์องค์สำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่ออยู่ วัดบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ (ศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท,หลวงปู่เฮง คงฺคสุวณฺโณ วัดเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ และหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์) วัตถุมงคลที่ท่านอธิฏฐานจิตมีพุทธานุภาพและกฤดาภินิหารอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นที่ต้องการของบรรดาลูกศิษย์และผู้นิยมพระเครื่อง หลวงปู่วิเวียร ฐิตปุญญเถร (บุญมาก) ละสังขาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 เวลา 4 ทุ่มตรง รวมสิริอายุได้ 73 ปี พรรษา 53

       การสร้างวัตถุมงคลวัดดวงแขในแต่ละยุค
   การสร้างวัตถุมงคลวัดดวงแข มีด้วยกัน 5 ยุค คือ ยุคแรก ปี 2470 และ ปี2475 พระครูเล้งเป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 3 ท่านได้สร้างเหรียญพระประธานในโบสถ์ วัดดวงแข ออกมา 2 รุ่น คือ รุ่นที่หนึ่งปี 2470 รุ่นที่สอง ปี2475 เป็นเนื้อดีบุกลักษณะเหรียญรูปไข่ เหมือนกันทั้ง 2 รุ่น ขนาดเท่ากัน ยันต์หลังเหรียญเหมือนกัน แจกในงานซื้อที่ดินถวายวัดดวงแข เหมือนกัน ผิดกันที่พศ.ที่สร้างเท่านั้น ยุคที่สอง ระหว่างปี 2494 – 2495

   พระภิกษุพันเอกพระบรรจงหัตถกิจ (หลวงตาบรรจง) เป็นผู้สร้าง เป็นพระผงสมเด็จปรกโพธิ์และขุนแผนจำนวนการสร้างมากหลายพันองค์ ต่อมาหลวงตาบรรจงท่านนำไปบรรจุกรุที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม (ไม่ทราบสาเหตุที่นำไปบรรจุกรุที่วัดไร่ขิง) มีพิธีพุทธาภิเศกที่วัดดวงแขปี 2495 โดยพระเถราจารย์ 7 หรือ 9 รูป อาทิ 1. หลวงพ่อวัดโกโรโกโส จ.อยุธยา (วัดนี้อยู่หลังวัดสะแกหลวงปู่ดู่) 2.หลวงพ่อวัดเขากะล๊กก๊ก จ.เพ็ชรบุรี 3. หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข 4.พระภิกษุพันเอกพระบรรจงหัตถกิจ (หลวงตาบรรจง) ท่านเป็นพระวัดดวงแข อดีตท่านรับราชการเป็นทหารยศพันเอก และมีบรรดาศักดิ์เป็นพระบรรจงหัตถกิจ ( เกิด พ.ศ. 2422 มรณะ 2516) อายุ 96 ปี ยุคที่สาม สร้างเหรียญ 2518 -2520 หลวงพ่อรัตน์ ตุฏฐจิตโต เจ้าอาวาสรูปที่ 5 ได้สร้างเหรียญทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นแรกปี 2518

    แจกในงานฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดวงแข รุ่นที่สอง ปี 2519 เป็นเหรียญกลม มีชื่อหลวงพ่อรัตน์ ด้านหลังยันต์ห้า รุ่นที่สาม ปี 2520 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดวงแขสร้างถวาย โดยเหรียญทั้งสามรุ่น ผ่านการปลุกเศกจาก หลวงพ่อรัตน์ หลวงปู่วิเวียร และหลวงตาเทศ พระวิมลธรรมภาณ ยุคที่สี่ 2522 -2537 (หลวงปู่วิเวียร บุญมาก) เจ้าอาวาสรูปที่ 6 เริ่มสร้างวัตถุมงคล ตั้งแต่ ปี 2522 – 2537 รวมทั้งหมด 12 รุ่น

   หลวงปู่ได้สร้างวัตถุมงคลหลายแบบและเป็นที่นิยมเสาะแสวงหาของบรรดาเซียนพระเครื่อง เช่น ตระกรุดชินบัญชร พระปิดตาขีไก่แบบผงและเหล็ก เหรียญหล่อและรูปหล่อโบราณ พระผงสมเด็จ ผ้ายันต์ เป็นต้น ยุคที่ห้า 2539 – ปัจจุบัน พระครูเขมบัณฑิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เริ่มสร้างปี 2539 ท่านสร้างหลังจากหลวงปู่สิ้นแล้ว 3 ปี