พระสมเด็จจิตรลดา

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

พระสมเด็จจิตรลดา เป็นพระเครื่องที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ระหว่างปี ๒๕๐๘-๒๕๑๓ รวมประมาณ ๓,๐๐๐ องค์ สร้างด้วยผงศักดิ์สิทธิ์มากมายจากทั่วประเทศ และผงศักดิ์สิทธิ์จากส่วนพระองค์ โดยเฉพาะดอกไม้แห้งจากพวงมาลัยที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรง “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” และ “เส้นพระเจ้า” ซึ่งเป็นของสูงที่ประมาณค่ามิได้ ที่น่าสังเกตคือ การตัดขอบองค์พระ จะตัดเฉียงลงจากด้านบนสู่ด้านล่างเสมอ องค์ที่นำมาให้ชมนี้เป็น พระสมเด็จจิตรลดาปี ๒๕๑๐ ของ ธีระ ง้อสุรเชษฐ์ (ระ ภูเก็ต)