วัตถุมงคลวัดไผ่เงินโชตนาราม สมทบทุนศึกษาพระปริยัติธรรม : สดหน้าพระ

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

วัตถุมงคลวัดไผ่เงินโชตนาราม

สมทบทุนศึกษาพระปริยัติธรรม

วัตถุมงคลวัดไผ่เงินโชตนาราม – “วัดไผ่เงินโชตนาราม” แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2335 เดิมชื่อ วัดไผ่ล้อม ต่อมาทางราชการได้เวนคืนที่ดินตำบลคลองเตย ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเงิน เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ จึงได้รื้อเสนาสนะมารวมกับวัดไผ่ล้อม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไผ่เงิน ในปี พ.ศ.2482

หลังจากนั้น วัดไผ่เงินได้อัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระประธานจากวัดโชติการาม (โชตนาราม) หรือ วัดพระยาไกร ที่เป็นวัดร้าง พร้อมกับย้ายเสนาสนะมารวมสร้างที่วัดไผ่เงิน จึงเท่ากับเป็นการรวมสามวัดเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งมีการสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยตอนปลาย (ศตวรรษที่ 20) เป็นพระพี่พระน้องของหลวงพ่อทองคำพระสุโขทัยไตรมิตร ที่เคยประดิษฐานที่วัดพระยาไกร

ปัจจุบัน วัดไผ่เงินโชตนาราม มีพระครูอดุลธรรมานุวัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุจำนวน 34 รูป และสามเณรจำนวน 6 รูป

พระครูอดุลธรรมานุวัตรดำเนินการส่งเสริมการ ศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าบวชในบวรพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา

โดยหลักสูตรนักธรรมตรี เข้าเรียนและสอบที่สำนักเรียนวัดราชสิงขร หลักสูตรนักธรรมชั้นโท-เอก เข้าศึกษาที่สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อีกทั้งยังส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ได้มีโอกาสศึกษาในแผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา เพิ่มการเรียนรู้ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ที่ตั้งใจเข้ามาบวช เพื่อศึกษาทางโลกและทางธรรม พระครูอดุลธรรมานุวัตร จึงได้ปรึกษากับพระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตติโสภณ) เจ้าอาวาสวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เพื่อขอบารมีและอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร รุ่นที่ 1 เรียกเงินเรียกทองสัมฤทธิ์ผล วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับพระ ภิกษุ-สามเณร

กล่าวสำหรับพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน ประเทศพม่า หรือ เมียนมา เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพนับถือของประชาชนชาวไทยในแถบภาคเหนือ ประเทศลาว และพม่าเป็นอย่างมาก และยังรวมไปถึงสมาชิกพระราชวงศ์ภูฏานด้วย

ครูบาบุญชุ่ม เป็นที่รู้จัก ภายหลังจากประกอบพิธีแผ่เมตตาเปิดถ้ำ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า อะคาเดมี แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทั้ง 13 คน ให้ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2561 ท่ามกลาง เจ้าหน้าที่ ญาติ และประชาชน ที่มาเฝ้าชมการประกอบพิธีจำนวนมาก กระทั่งสามารถนำออกมาจากถ้ำหลวงได้เป็นผลสำเร็จ

สำหรับวัตถุมงคลที่จัดสร้าง มีเหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ เนื้อทองทิพย์ เนื้อทองพ่นทราย เนื้ออัลปาก้า (เนื้อเงินลงยาร้อนสีตามวันเกิด) และเหรียญครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร รุ่น 1 “เรียกเงิน เรียกทอง สัมฤทธิ์ผล” จัดสร้างเป็นเนื้อทองทิพย์ เนื้อสีรุ้ง เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ รูปหล่อจิ๋ว ผ้ายันต์ ลูกประคำ

ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 ในวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย มีพระเกจิอาจารย์นั่งอธิษฐานจิต อาทิ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม, หลวงพ่อฟู อติภัทโท วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา, หลวงปู่ดำ วัดเขาลูกแก้ว รัตนมณีวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 พระครูธรรมรักขิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม ยังนำวัตถุมงคลไปให้ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อธิษฐานจิตเป็นกรณีพิเศษเพื่อเพิ่มความ เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้สนใจบูชาเหรียญท้าวเวสสุวรรณ และเหรียญครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร รุ่น 1 เรียกเงิน เรียกทอง สัมฤทธิ์ผล