วิธีการบูชาพระเครื่อง วัตถุมงคล

พระเครื่อง หมายถึงวัตถุที่เป็นรูปพระ ซึ่งอาจเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ได้ รูปพระสงฆ์ก็ได้ เรียกว่า พระเครื่อง ส่วนวัตถุมงคลเป็นคำรวมอาจใช้เรียกพระเครื่องด้วยหรือของมงคลอย่างอื่นด้วย เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวนพระ สายสิญจน์ เป็นต้น

การบูชาพระเครื่อง

การอาราธนาพระเครื่อง เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะเป็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นตัวขึ้นรองรับสัมผัสกับคุณพระที่บรรจุ อยู่ภายใน เชื่อมโยงจิตของเรากับจิตของผู้เสกให้ถึงกัน และเป็นการรับรู้ว่าวันนี้เราจะแขวนหรือพกพาพระอะไร เมื่อต้องการความช่วยเหลือย่อมระลึกถึงได้ถูกองค์ มีขั้นตอนอันควรปฏิบัติ ดังนี้

พระเครื่อง และ วัตถุมงคลต่างๆ ก่อนที่จะอาราธนาขึ้นคล้องคอ ควรจัด ขันธ์ 5 หรือ ขันธ์ 8 เพื่อบูชาครูก่อน โดยสิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • เทียนเล็ก 26 เล่ม
 • เทียนน้ำมนต์หนัก 1 บาท 2 เล่ม
 • ดอกมะลิ 26 ดอก
 • เงิน 24 บาท
 • ถาด 1 ใบ
 • วัตถุมงคล
 • ธูป 19 ดอก

ขั้นตอน

 1. นำเทียนเล็กทั้ง 26 เล่มวางเรียงกันเป็นแพ
 2. นำเทียนน้ำมนต์ 2 เล่ม วางตรงกลาง
 3. นำดอกมะลิวางด้านซ้าย 10 ดอก และ ด้านขวา 16 ดอก
 4. ใส่เงิน 24 บาท
 5. วางวัตถุมงคล

จุดธูป 19 ดอก ปักที่กระถางธูป แล้วยกพานขึ้น ตั้งนะโม 3 จบ และนมัสการคุณพระพุทธเจ้าก่อนว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

กำหนดจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย โดยสวดว่า

พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัง ฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส
พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

สวดอาราธนา คุณพระรัตนตรัยเป็นกลาง ๆ ว่า

พุทธังอาราธะนานัง ธัมมังอาราธะนานัง สังฆังอาราธะนานัง อุกาสะอาราธะนานังกะโรมิฯ
พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม
สังฆัง ประสิทธิ เม

ข้าแด่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ผู้สร้าง …(ชื่อพระเครื่องวัตถุมงคล)….ข้าพเจ้า…..นามสกุล…..เกิดวันที่…เดือน….ปี พ.ศ…..ขออาราธนาอัณเชิญ..(ชื่อวัตถุมงคล)..มาบูชาห้อยคอ หรือ ประจำบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญในชีวิตด้วยบารมีครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ บารมีธรรมขอบารมีท่านจงปกแผ่คุ้มครอง ช่วยหนุนค้ำชู ดวงชะตา หน้าที่การงานให้พบแต่ความสุข ความเจริญให้ขาพเจ้า…อย่าได้อด..อย่าได้อยากอย่าได้ยาก..อย่าได้จน..อย่าได้ต่ำกว่าคน..อย่าได้จนกว่าใคร..เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ พูนสุข..ขอให้เป็นเศรษฐี มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาสืบไป สาธุ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ