วิธีบูชาwระสีวลีแบบถูกต้อง เพียงUูชาตามวิธี ก็หuุuนำชีวิตให้รวยได้

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

พระสีวลีนั้นเป็นถึงหนึ่งในแปดสิบของพระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้านั่นเอง วันนี้เราจะมาแนะนำการบูชาพระสีวลี แบบถูกต้อง เพื่อหนุนให้บารมีแล้วยังเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีเคล็ดลับการสวดมนอยู่ครบทั้ง 5 จบในการสวดหนึ่งครั้ง

พระสีวลี

เคยได้ยินใช่ไหมว่าสำหรับการค้าขายแล้วหากบูชาพระสีวลีได้ถูกต้องนั้นจะทำให้ค้าขายกำไรงาม ใครมีไว้บูชาก็อย่าลืมบูชาให้ดีด้วยนะ

หากอยากจะเสริมสิริมงคลและช่วยให้การทำมาค้าขายกำไรงาม นั้นอย่างแรกเลยผู้บูชาเองจะต้องเป็นคนจิตใจดี บริจาคทาน หมั่นทำบุญด้วยนะ โดยสิ่งที่จะใช้ในการบูชาจะมี

1.ดอกไม้ขาว หรือ ดอกบัว 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก
2.ผลไม้สด
3.น้ำผึ้ง
4.เทียนบูชา 1 เล่ม
5.ธูป 3 ดอก
6.น้ำสะอาด 1 แก้ว

เวลาถวายของบูชานั้นหากเป็นผลไ ม้สดนั้นควรถวายวันพฤหัสบดี และน้ำผึ้งก็ถวายวันนี้เช่นกัน และถ้าเป็นอาหารทะเลก็ควรจะถวายวันเสาร์ จะหนุนให้ประสบความสำเร็จ

บทสวดคาถาขอลาภขอโชคกับพระสีวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาต านะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

เป็นคาถาสั้นๆ ใช้สวดได้ 2 เวลา จะสวดตอนไหนก็ตามสะดวก เช่นก่อนนอน หรือ หลังจากการตื่นนอนแล้วก็ได้เหมือนกัน

พระสีวลี-2

เคล็ดลับง่ายๆ นี้สามารถทำได้ทุกคนเลย โดยเฉพาะกับคนที่ทำมาค้าขาย การบูชาพระสีวลีจะช่วยให้สภาพทางการเงินคล่องตัว อีกทั้งยังหนุนให้บารมีเพิ่มขึ้นอีกด้วย