ความเชื่อเรื่อง “ตัวเงินตัวทอง”

พอพูดถึง ตัวเงิน…