ความเชื่อเรื่องจิ้งจก

ความเชื่อเรื่อง “จิ้งจกร้องทัก”

พฤษภาคม 1, 2019 architect design 0

จิ้งจก เป็นสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งมีการดำรงชีวิตที่แปลกกว่าสัตว์ชนิดอื่น คือใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนฝาผนัง บ้านอาคาร ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับมนุษย์เท่าไหร่ แต่บังเอิญว่ามันชอบร้องทักจนกระทั่งคนโบร