ข้อสังเกต “พระผงของขวัญวัดปากน้ำ”

พระผงของขวัญวัดป…