วัตถุมงคล พระเครื่อง
  • พระเครื่องของแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
    ซึ่งเป็นอำนาจจิตพื้นฐานของผู้ได้ฌานหรือได้อภิญญาระดับพื้นฐาน แต่พระที่หาได้ยากมากคือพระที่มีพลังอำนาจของการเกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้าและพระที่อำนวยผลตามการอธิษฐาน พระเครื่อง