วัตถุมงคล พระเครื่อง
  • วัตถุมงคล
    ท่านยังจัดสร้างวัตถุมงคลในโอกาสต่างๆ เพื่อให้คณะศรัทธาได้สั่งจองเช่าบูชา เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนช่วย เหลือก่อสร้างสาธารณประโยชน์ วัตถุมงคลครูบาสมจิตแต่ละรุ่น ล้วนได้รับความนิยมจากบรร